U petak 4. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić sazvala je 4. sjednicu Općinskog vijeća Trnovo za petak, 02.07.2021. godine u

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić sazvala je 4. sjednicu Općinskog vijeća Trnovo za petak, 02.07.2021. godine u 18:00 sati. Sjednica će se održati u sali Općine Trnovo.

Na dnevnom redu je 21 tačka, a vijećnici će između ostalog razmatrati: Informaciju o radu JU ”DZ KS-OJ Dom zdravlja Trnovo”, Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda, mira i saobraćaja na području Općine Trnovo, Informaciju o radu Službe socijalne zaštite, Informaciju o radu JU ”Apoteke Sarajevo”, Informaciju o radu JU ”Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS za područje Općine Trnovo”, Informaciju o radu JU ”Službe ZZ KS – Biro za zapošljavanje Trnovo”, Informaciju o radu KJKP ”Sarajevo šume”, Informaciju o Dokumentu okvirnog Budžeta Općine Trnovo za period 2022-2024. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za period 01.01. do 31.03.2021. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Trnovo za 2021. godinu, te Odluku o potvrđivanju izbora za članove savjeta MZ Delijaš, Trnovo i Šabići.

Pin It

Leave a Comment