Izvorište “Stubo”

Izvorište se nalazi u blizini svima dobro poznate “Kuće spasa”, na putu ka samom vrhu Bjelašnice. Vijugavom cestom

Izvorište se nalazi u blizini svima dobro poznate “Kuće spasa”, na putu ka samom vrhu Bjelašnice. Vijugavom cestom koja prvo vodi kroz ogoljene kraške krajolike, a potom kroz pejzaže sa cvijetnim livadama doći ćete na ovaj izvor pitke vode, koje je nekada imalo iznimnu važnost za život lokalnog stanovništva.

Istočni tereni Bjelašnice bogati su izvorima pitke vode i manjim planinskim vodotocima koji se zadrže skoro cijelu godinu. Neki od njih javljaju se na veoma visokoj nadmorskoj visini, kao što je izvor Stubo na 1.560 m n/v.

Općina Trnovo je pokrenula obnovu izvorišta-vodopojilišta  Stubo sa izdvojenih 118.677,70 KM.

Sada uz sam izvor je izgrađeno odmorište. Odmorište smješteno na livadi pod liticom stjene, a s kojeg se pruža prekrasan pogled na planinski masiv  Bjelašnice, Treskavice i Visočice.

Radove je izvodila  firma ”ZZ Gros Comp” d.o.o. Hadžići pod nadzorom ”Arting BH” d.o.o Sarajevo.

April 2021. godine

Vodopojilište Stubo je imalo jedan bunar-rezervoar sa koritom za pojenje stoke. Sada je izgrađen novi bunar ispod postojećeg, a povezani su drenažnim kanalom koji puni novi bunar vodom. Oba bunara obložena su lomljenim kamenom formirajući kose stubove, urađena  je nadstrešnica čija je konstrukcija od drvenih lamelnih nosača. Izgrađeno je korito za pojenje stoke i česma za piće, a ograđeni i natkriveni prostor će služiti ljudima za odmor.

Juli 2021. godine

Završeno je postavljanje krova od lima i ograde oko nadstrešnice sa ulaznom kapijom za pješake, te prilazni asfaltni put sa parkingom za šest vozila, te je posađena trava.

 

 

 

Autor: Ajla Lindov

Leave a Comment