Asfaltiranje u naselju Brutusi

U toku su završni radovi na asfaltiranju lokalnog puta kroz naselje Brutusi, dužine 870 kvadratnih metara. Radovi na

U toku su završni radovi na asfaltiranju lokalnog puta kroz naselje Brutusi, dužine 870 kvadratnih metara.

Radovi na ovom lokalnom putu se realiziraju prema Ugovoru o nabavci i izvođenju radova na sanaciji i asfaltiranju puteva LOT-3. Putevi obuhvaćeni ovim Ugovorom su lokalni putevi u: Pendičićima, Gračanici, Gaj, Dujmovićima, Šabancima, Rahovićima, Ozimine, Štinji do, Brda-Milišići, Kramarima, Bobovici, Ostojićima Kisjelicama, Brutusi, Trebečaj, Rajski do-Godinja, Trnovo RS, Balbašići, Elezovići-Konik, Lisovići, Barice, Šišići, Ozimine-Pervinsko groblje, Straišta, Bistročaj, Dolovi i Mađari.

Općina je prema pomenutom Ugovoru provela otvoreni postupak javne nabavke radova, te je za izvođača izabran konzorcij, kompanija Goražde putevi d.d. iz Goražda, kao lider i GP PUT a.d.

U naselju Brutusi izvršeno je zatezanje postojeće trase puta, isjecanje postojećeg asfalta debljine 7cm, ugradnja tamponskog materijala, iskop odvodnih jaraka uz saobraćajnicu te oblaganje jaraka montažnim segmentnim elementima. Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma Radis d.o.o.

“Zahvaljujem se Općini Trnovo i načelniku Berilo za realizaciju ovog projekta i ispunjenja obećanja, za nas koji živimo ovdje ovaj projekat je od izuzetnog značaja”, rekao je stanovnik Brutusa.

Autor:Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment