Vlada FBiH podržala Općinu Trnovo sa 305.000 KM

Vlada Federacije BiH je za podršku nižim nivoima vlasti u FBiH u ovoj godini osigurala direktnu finansijsku pomoć

Vlada Federacije BiH je za podršku nižim nivoima vlasti u FBiH u ovoj godini osigurala direktnu finansijsku pomoć u iznosu od 230 miliona KM. Od tog iznosa 200 miliona KM je pomoć kantonima, a 30 miliona KM općinama.

Za 80 općina i gradova u Federaciji osigurano je 30 miliona KM, i to za jednokratnu finansijsku pomoć budžetima linearno za sve općine u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za 122 kapitalna projekta koja su dodijeljena po javnom pozivu. Riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima gradova i općina i sredstvima za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Pojedinačni iznosi za svaku općinu i grad utvrđeni su na osnovu kriterija iz dvije Odluke Vlade o načinima raspodjele i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021.godinu Federalnom ministarstvu finansija za ove namjene.

Općina Trnovo je pored 125.000 KM dobila i sredstva u iznosu od 180.000 KM za sufinansiranje projekta  izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Igmanu i Bjelašnici tehnologija PVA – MBBR.

U ime Vlade i po njenom ovlaštenju, ugovore sa općinskim načelnicima i gradonačelnicama  potpisuje federalna ministrica finansija, u ime Općine Trnovo ugovor je potpisao načelnik Ibro Berilo.

Leave a Comment