U toku je privremena izmjena režima saobraćaja na regionalnom pravcu R442b, preciznije na dionici Gornja Grkarica – Trnovo, radi izvođenja radova na sanaciji saobraćajnice, u periodu od 19. oktobra do 25. novembra 2021. godine, u vremenu od 07:30 do 17:00 sati.

Ova privremena izmjena režima saobraćaja sastojat će se od: zabrane saobraćaja za motorna vozila u dijelu saobraćajne trake u kojoj se izvode radovi, dok druga ostaje slobodna za saobraćaj, kao i od obustave pješačkog saobraćaja na dijelu izvođenja radova sa preusmjerenjem sigurnim dijelom javno-prometne površine.

Radovi će se izvoditi po etapama u dužini do 50 metara.

U isto vrijeme, bit će obezbijeđen saobraćaj bez prekida na pomenutoj dionici.

A radi bezbjednog odvijanja saobraćaja, saobraćajna traka u kojoj se izvode radovi posebno je označena propisanom saobraćajnom opremom – prometnim stožcima-čunjevima, s ciljem usmjeravanja saobraćaja u saobraćajnu traku za odvijanje saobraćaja u predviđenom smjeru.

Osiguran je nesmetan prolaz pješaka, te omogućen pristup gradilištu preko Trnova s obzirom da se na dijelu Krupac – R443a već izvode radovi sanacije saobraćajnice.

Radove provodi i investira Direkcija za puteve KS, dok je izvođač radova kompanija ORMAN d.o.o. iz Kiseljaka.

 

 

 

Autor: Ajla Lindov

 

Pin It

Leave a Comment