Održana druga vanredna sjednica Općinskog vijeća

Jučer, 16.11.2021. godine održana je druga vanredna sjednica Općinskog vijeća. Na osnovu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Trnovo

Jučer, 16.11.2021. godine održana je druga vanredna sjednica Općinskog vijeća.

Na osnovu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Trnovo predloženo je i usvojeno da se u dnevni red druge vanredne sjednice Općinskog vijeća Trnovo uvrste sljedeće tačke:

  1. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći;
  2. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći – Općina Ilidža;
  3. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći – Trnovo RS;
  4. Budžet Općine Trnovo za 2022. godinu – NACRT;
  5. Odluka o izvršavanju budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu – NACRT

Usvojenom Odlukom o odobravanju jednokratne novčane pomoći odobrena je jednokratna novčana pomoć za sanaciju šteta od poplave za 24 fizička lica sa područja općine Trnovo i Kijeva do maksimalnog iznosa od 5.000 KM, zatim istom Odlukom odobrena jednokratna pomoć za sanaciju kompanije Farang, njihovog pogona za proizvodnju drvenog peleta u Trnovu u iznosu od 30.000 KM, te je istom Odlukom od strane Općinskog vijeća i Općine Trnovo podržana sanacija objekta Policijske stanice Trnovo u iznosu od 6.000 KM.

Na sjednici Općinskog vijeća izglasane su sa 15 glasova „ZA“ i Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za Općinu Ilidža, tačnije za sanaciju šteta od poplava za pet fizičkih lica sa područja općine Ilidža u maksimalnom iznosu od 5.000 KM, kao i jednokratna novčana pomoć Općine Trnovo za Opštinu Trnovo(RS) u iznosu od 15.000 KM za sanaciju šteta od prirodne nesreće u periodu od 04. do 06.11.2021. godine za lica sa područja opštine Trnovo koje odredi nadležni organ Opštine Trnovo. Istom Odlukom odobrava se i Vatrogasnom društvu Trnovo iznos od 10.000 KM za izvršavanje aktivnosti na uklanjanju šteta od poplava koje su zadesile općinu Trnovo.

Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu također  u nacrtu. Budžet Općine Trnovo u nacrtu izložila je pomoćnica Zineta Hadžić i upoznala Općinske vijećnike kako je Budžet u nacrtu za 2022. godinu predložen u iznosu od 22.252.100,00 KM od čega opći dio Budžeta čine 4.839.100,00 KM, dok je za kapitalne projekte je planirano investirati  17.413.000,00 KM.

– Prilikom planiranja Budžeta osnovna vodilja je bila realizacija prihoda u prethodnih par godina i stepen njihovog rasta, te zvanične projekcije dostavljene od viših nivoa vlasti. Kada govorimo o plaćama i materijalnim troškovima u Budžetu te njihovom procentualnom učešću u ukupnom Budžetu Općine možemo reći da je on ispod nivoa od 15%, dok je 85% Budžeta usmjereno na razvojne i infrastrukturne projekte.

Programom naplate i usmjeravanja sredstava naknade za pogodnost građevinskog zemljišta, naknade za korištenje građevinskog zemljišta i naknade od uređenja na području općine Trnovo za 2022. godinu, koji predstavlja sastavni dio Budžeta, detaljno su prikazani svi kapitalni projekti koji će se realizovati u 2022. godini kao i izvor njihovog finansiranja, istakla je u svom izlaganju pomoćnica Hadžić.

 

Nacrt Budžeta Općine Trnovo za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Budžeta za 2022. godinu

 

 

 

 

 

Autor: Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment