Škola u Dejčićima dobila lift za savladavanje arhitektonskih prepreka

Osnovna škola ”Zaim Kolar” u Dejčićima dobila je lift, što je posljednji u nizu projekata u ovoj školi.

Osnovna škola ”Zaim Kolar” u Dejčićima dobila je lift, što je posljednji u nizu projekata u ovoj školi. Škola je tako sada u potpunosti prilagođena za učenike sa invaliditetom, kao i za prosvjetne radnike koji imaju poteškoće u kretanju.

Po Javnom pozivu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice   Kantona Sarajevo, škola se prijavila za učestvovanje u projektu ”Otklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima.” Projekat je implementirao UNDP BiH u saradnji sa pomenutim Ministarstvom.

Projekat škole je prihvaćen, te su priređena predavanja vezano za navedeni projekat, kojima je prisustvovao direktor škole Adis Hodžić. Postupak javnih nabavki vodio je UNDP BiH, kao i odabir preduzeća za izradu idejnog projekta i preduzeća za realizaciju istog.

Idejni projekat radila je firma ENOVA d.o.o Sarajevo, a cijeli projekat realizirala je firma SELA d.o.o. Sarajevo. U okviru projekta u školi je urađena ugradnja lifta i prilagođavanje vrata sanitarnog čvora za osobe sa poteškoćama u kretanju. Pored toga urađena je ugradnja vanjske rampe kojom se omogućava nesmetan pristup i kretanje unutar objekta osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima

Ovaj projekat je vrlo važan za svaku školu, prvenstveno zbog djece koja imaju poteškoće u kretanju, te im omogućava da redovno prate odgojno – obrazovni proces.

Pin It

Leave a Comment