Sjednica

U četvrtak 8. sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 8. sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za četvrtak, 10.03.2022. godine. Sjednica

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 8. sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za četvrtak, 10.03.2022. godine. Sjednica će se održati u sali Općine Trnovo sa početkom rada u 17,00 sati.

Na Dnevnom redu će se naći 17. tačaka dnevnog, između ostalih razmatrati će se:

– Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu.

– Izvještaj o radu Jedinstvenog organa uprave za 2021. godinu.

– Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2021. godini.

– Program rada Općinskog načelnika za 2022. godinu.

– Program rada Pravobranilaštva Općine Trnovo za 2022. godinu;

Na dnevnom redu za razmatranje je i osam Odluka, kao i jedan Zaključak.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijećTrnovo sa Dnevnim redom.

Leave a Comment