Upozorenje

Upozorenje iz Federalnog hodrometereološkog zavoda i Agencije za vodno područje rijeke Save

Federalni hidrometereološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Hercegovina i jugozapad Bosne. Očekivana količina padavina u Hercegovini

Federalni hidrometereološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Hercegovina i jugozapad Bosne. Očekivana količina padavina u Hercegovini je izmjeđu 80 i 140 l/m2, na jugozapadu Bosne od 50 do 80 l/m2. Vremenski interval za koji se izdaje upozorenje je od 30.03.2022. godine od 22:00 h do 31.03.2022. godine do 23.59 h.

Glavnina padavina se očekuje na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. Najintezivnije padavine su na području Hercegovine i izgledno je da jača kiša sa sjevera Hercegovine zahvati dio Kantona Sarajevo (Općine Trnovo i Hadžići) i zapadnije prema Fojnici.

“Poduzmite mjere iz predostrožnosti. Ostanite na oprezu i djelujte u skladu sa savjetima koje su dali ovlašteni organi. Budite u toku sa najnovijom vremenskom prognozom i očekujte značajnija ometanja u dnevnim rutinama. Putujte samo ako je vaše putovanje od suštinske važnosti”, navodi se u upozorenju Fedralnog hidrometereološkog zavoda.

Agencija za vodno područje rijeke Save saopćila je da većina hidroloških stanica prognozira porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na gornjem dijelu sliva Une, Bosne, Usore i Drine.

Kako navode, u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 30.03. do 02.04. 2022., bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u tom periodu su na području gornjeg toka sliva Bosne tj. na slivu rijeka Fojnice, Željeznice i Stavnje.

U narednih tri do pet dana prognozira se dostizanje nivoa vodostaja pri kojem je moguće izlijevanje iz korita rijeka i plavljenje okolnog terena uz vodotok, posebno na području gornjeg toka rijeke Une, gornjeg toka rijeke Bosne i gornjeg toka rijeke Vrbas. Obavještenje o prognozi mogućih poplava manjeg obuhvata odnosi se na područje općina Drvar, Gornji Vakuf, Fojnica, Kiseljak, Trnovo, Ilidža i Novi Grad Sarajevo”, navodi se.

Nadležnim institucijama AVP Sava savjetuje da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju oprez.

Leave a Comment