Javni Oglas

Javni oglas Općinske izborne komisije

– Općinska izborna komisija –   Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni

– Općinska izborna komisija –

 

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinska izborna komisija Trnovo, raspisuje

 

J A V N I    O G L A S

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora /mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 

 

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

 

 1. Uslovi za imenovanje:

 

Opći  uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
 2. Za člana biračkogodbora ne možebiti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakonaBiH) :
 3. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 4. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 6. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
 7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

Posebni  uslovi:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stepen stručnespreme;

–    da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju je objavljen javni poziv.

 

III.  Potrebna  dokumentacija:

 

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

 

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine Trnovo i na internet-stranici općine Trnovo.

 

 

 1. Organ za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska komisija Trnovo.

 

 1. Ostale informacije

 

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti ličnou sjedištu općinske izborne komisije Trnovo,ili na internet-stranici općine Trnovo.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije  Trnovo, sa naznakom:

Općinska izborna komisija Trnovo,

Adresa:Trnovo 36, 71223 Trnovo

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora-ne otvarati“.

 

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                           Predsjednik OIK  Trnovo

Esad  Velić

 

Broj:02-04-05/2022

Trnovo,17.05.2022.godine

 

Prilog:Prijavni obrazac SG-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment