Kraj školske 2021/22. godine u OŠ ”Zaim Kolar” – Dejčići

Ova jedina osnovna škola u Trnovu, u čijem sastavu je i ”Škola u prirodi” u Šabićima, uspješno je

Ova jedina osnovna škola u Trnovu, u čijem sastavu je i ”Škola u prirodi” u Šabićima, uspješno je realizovala program rada koji je planiran za školsku 2021/22. godinu. Nastava za učenike I i IX razreda završila je 08.06., a za učenike od II do VIII razreda nastava je završena 15.06.2022. godine. Podjela Uvjerenja o ostvarenim rezultatima u učenju i vladanju učenicima, zakazana  je za 30. juni 2022. godine.

Školu je pohađalo ukupno 63 učenika koji su raspoređeni u 6 odjeljenja, od kojih su tri bila kombinovana i tri nekombinovana. Kombinovana odjeljena su I/III, II/IV i V/VII, dok su VI, VIII i IX razred bila nekombinovana odjeljenja.

Eksterna matura za učenike IX razreda realizovana je 16.06. i 17.06.2022. godine. Matura je rađena iz nastavnih predmeta – bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost, matematika i engleski jezik. Učenici su pokazali izuzetne rezultate na ovom završnom ispitu na kraju osnovne škole.

Prva prijava učenika na online sistem za upis u srednje škole na području Kantona Sarajevo počinje danas, 21.6.2022. godine, od 9:00 sati putem web stranice www.upis.emis.edu.ba.

Sve detaljne informacije oko prijave na sistem mogu se naći klikom na linku „Pomoć“ na početnoj stranici web portala www.upis.emis.edu.ba uputstvo za prijavu na sistem i upis u srednje škole u 2022/2023. školskoj godini kao i detaljna video uputstva.

Također, sve informacije o online upisu učenika u 1. razred srednje škole blagovremeno se objavljuju na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo –https://mo.ks.gov.ba/onlineupis22.

Sretno naši dragi učenici!

Leave a Comment