EU4Agri najavljuje: Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

U okviru projekata EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, u toku septembra 2022. godine, bit će objavljen javni poziv

U okviru projekata EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, u toku septembra 2022. godine, bit će objavljen javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte iz ruralnih područja kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzifikovati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima.

Ko će se moći prijaviti na ovaj Javni poziv?

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti jedinice lokalne samouprave, a javni poziv se sastoji od dva lota.

U prvom lotu jedinice lokalne samouprave mogu predložiti najmanje pet prijedloga za finansiranje poljoprivrednih gazdinstava ili registriranih privrednih subjekata, koji u svoje poslovanje uvode nove poslovne aktivnosti vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda, tradicionalne zanate i ruralni turizam.

U drugom lotu jedinice lokalne samouprave mogu predložiti najmanje jedno udruženja građana, privatnu ustanovu ili privatno preduzeće, za realizaciju projekata razvoja poslovne i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 6 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 200.000 KM za svaki lot. Obavezno finansijsko učešća podnosioca prijave iznosi 25% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Javni poziv će biti obavljen tokom septembra i bit će otvoren dva mjeseca.

Promocija javnog poziva bit će realizovana putem društvenih mreža i kroz realizaciju infosesija u nekoliko gradova u BiH. Mjesta i termini održavanja ovih infosesija, bit će objavljen na zvaničnoj stranici projekta, www.eu4agri.ba.

Molimo zainteresovane da se jave u Službu za privredu Općine Trnovo ili kontaktiraju putem telefona; 033 586-709

Pin It

Leave a Comment