Čišćenje i uređivanje putnog pojasa uz lokalne puteve

Na svim putevima je potrebno obezbijediti neometano i bezbijedno odvijanje saobraćaja u svim vremenskim uslovima, tako da je

Na svim putevima je potrebno obezbijediti neometano i bezbijedno odvijanje saobraćaja u svim vremenskim uslovima, tako da je održavanje i lokalnih puteva nužno i važno. Šiblje i trava uz ove puteve mogu predstavljati problem u odvijanju saobraćaja ukoliko nekontrolisano rastu.

Općina Trnovo kontinuirano provodi aktivnosti na čišćenju i uređenju putnog pojasa uz lokalne puteve, a te poslove na području općine Trnovo obavlja ”Vatrogasno društvo Trnovo”, koje pored svog primarnog zadatka izvodi i potrebne radove na održavanju pojasa vegetacije pored puteva.

U proteklom periodu okončani su radovi na putnom pravcu od Desetaka do Trebečaja u dužini od 2 km, a također su očišćena 3 km tog lokalnog puta koji prolazi kroz entitet RS.

Završeni su radovi i na putnom pojasu lokalnog puta koji vodi od skretanja sa magistralnog puta M 18 u Kijevu do Mošića u Presjenici, u dužini od 2 km. Pored toga urađeno je čišćenje putnog pojasa uz lokalni put koji vodi od Umčana, Rahovića, Prečana pa do Prečkog polja, u dužini od 5 km.

Uklonjeno je grmlje, šiblje i samoniklo bilje, te izvršeno košenje trave kranskom kosilicom, kao i sve ono što je otežavalo odvijanje prometa na ovim putevima. Uređenje i čišćenje je završeno sa obje strane ovih lokalnih puteva, a sve urađeno doprinosi bezbjednosti učesnika u saobraćaju i ljepšem izgledu općine Trnovo.

Pin It

Leave a Comment