Završeno asfaltiranje na Gradini

Ovogodišnja građevinska sezona u Općini Trnovo nastavljena je planiranim radovima, između ostalog radi se na daljnjem poboljšanju putne

Ovogodišnja građevinska sezona u Općini Trnovo nastavljena je planiranim radovima, između ostalog radi se na daljnjem poboljšanju putne infrastrukture. Sa ciljem stvaranja kvalitetnijeg i ljepšeg životnog ambijenta svake godine iz Budžeta se izdvajaju značajna finansijska sredstva.

U MZ Šabići, radnici firme ”Demus” d.d.o Sarajevo priveli su kraju sanaciju i asfaltiranje lokalnog puta za Gradinu, a nadzor radova je vršio ”Radis” d.o.o Istočno Sarajevo.
Urađena je sanacija postojeće trase puta i ugrađen asfalt dužine od 490 metara. Asfaltirana je dio saobraćajnice prema Gradini kao i plato na samoj Gradini. Riječ je o projektu asfaltiranja za čiju realizaciju su sredstva obezbijeđena u Budžetu Općine.

Gradina je grupa ljetnih stanova stanovnika Umoljana, a kolibe su se smjestile na obroncima Obljaja uz rub Gornjeg polja i podno brda Pošijak, iza kojeg u daljini na horizontu proviruju vrhovi Siljevača i Veliki vrh.

Gradina je nekada bila utvrđeno naselje, po čemu je i dobila ime, gdje su istočna i južna strana zaštićene nasipom od zemlje, a prilaz na zapadu i zemljanim nasipom i suhozidnim bedemom. Kasnije je postala katunska stanica za stočare. Asfaltiranje ovoga dijela puta kao i samog platoa na Gradini uveliko će olakšati pristup katunskim kolibama, koje se počinju nizati od Gradine pa na dalje. Također ova trasa puta će doprinijeti boljoj posjećenosti turista ovome dijelu Trnova.

Pin It

Leave a Comment