U utorak 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za utorak, 11.10.2022. godine.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za utorak, 11.10.2022. godine. Sjednica će se održati u sali Općine Trnovo sa početkom u 18,00 sati.

Za Dnevni red po pozivu predviđeno je 9. tačaka, između ostalih razmatrati će se:

– Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada OŠ ”Zaim Kolar” Trnovo i analiza uspjeha u učenju i vladanju za školsku 2021/2022. godinu i Godišnji program rada škole za školsku 2022/2023. godinu.

– Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JKP ”Trnovo” d.o.o. Trnovo za period 01.01 do 31.12.2021. godine.

– Zaključak o prihvatanju Platforme za mir;

Na dnevnom redu za razmatranje je i jedna Odluka, te još dva Zaključaka.

Leave a Comment