Održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

U sali Općine Trnovo, sinoć je održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati.

U sali Općine Trnovo, sinoć je održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Amina Dedić uz prisustvo 15 vijećnika. Sjednici je prisustvovao i Općinski načelnik, pomoćnici načelnika, te direktor JKP ”Trnovo” Duran Bandić i Adis Hodžić, direktor O.Š. ”Zaim Kolar” iz Dejčića. Dnevni red jednoglasno je usvojen sa 9. tačaka za razmatranje i usvajanje.

Na samom početku jednoglasno je usvojena vijećnička inicijativa o dodjeljivanju novčane pomoći teško oboljeloj sugrađanki, kojoj je potreban novac za liječenje.

Potom je na red došao Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada O.Š. ”Zaim Kolar” Trnovo i analiza uspjeha u učenju i vladanju za školsku 2021/2022. godinu i Godišnji program rada Škole za školsku 2022/2023. godinu. Nakon obraćanja i izlaganja direktora škole Adisa Hodžića, te razmatranja, Izvještaj je usvojen.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JKP ”Trnovo” za period 01.01. do 31.12.2021. godine, Vijeću je podnio i obrazložio direktor ovoga preduzeća, Duran Bandić. Izvještaj je po razmatranju i usvojen.

Razmatrani su i usvojeni još jedna Odluka i tri Zaključka, od kojih je jedan Zaključak o prihvatanju Platforme za mir.

Pin It

Leave a Comment