U toku priprema podloge za asfaltiranje dionice na Babinom Dolu

U skladu sa započetom praksom, kroz godišnje programe nastavlja se asfaltiranje lokalnih puteva na području općine Trnovo. Trenutno

U skladu sa započetom praksom, kroz godišnje programe nastavlja se asfaltiranje lokalnih puteva na području općine Trnovo.

Trenutno se izvode radovi na potezu od kružnog toka na Babinom Dolu do tehničke baze, gdje će nakon pripremnih, što je podrazumjevalo obilježavanje i detaljno geodetsko iskolčenje na terenu projektovanih slivnika sa spajanjem u izvedeni primarni cjevovod, uslijediti pripremanje podloge za asfaltiranje i asfaltiranje navedene dionice u dužini od 680 metara.

Radi se o saobraćajnici u punom profilu sa dvije saobraćajne trake i ivičnjacima. Pored asfaltiranja, neophodno je bilo rješavati i odvodnju oborinskih voda, koje u slučaju padavina izazivaju oštećenja, kako saobraćajnica, tako i okolnih objekata.  Investitor projekta je Općina Trnovo, za šta je iz Budžeta izdvojila oko 700.000,00 KM. Izvođač radova je kompanija Demus d.o.o. iz Sarajeva.

Ajla Lindov

Pin It

Leave a Comment