Obavještenje za poljoprivredne proizvođače o prijavi plana proizvodnje za 2023. godinu

Iz Službe za privredu i finansije obavještavaju poljoprivredne proizvođače sa područja općine Trnovo, da su dužni do 15.

Iz Službe za privredu i finansije obavještavaju poljoprivredne proizvođače sa područja općine Trnovo, da su dužni do 15. novembra tekuće godine, izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu, 2023. godinu, kako je to propisano članom 13. stav (1) i (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/10 i 99/19), kao i člana 6. stav (1) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 32/17, 34/17 – Isp, 56/18, 24/20, 32/21 i 54/21).

Prijava plana proizvodnje za 2023. godinu je osnovni uslov za ostvarivanje prava na novčane podrške po federalnom propisu.

Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP) se može preuzeti u šalter-sali Općine Trnovo i protokolu Kantona Sarajevo, gdje se i predaje popunjen obrazac.

Pin It

Leave a Comment