Održana prezentacija LOD metodologije

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine jučer je održao prezentaciju principa i koraka u provedbi LOD

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine jučer je održao prezentaciju principa i koraka u provedbi LOD metodologije, kao i prednosti njene primjene u odnosu na direktnu dodjelu sredstava. Prezentacija ja upriličena u Sali Općine Trnovo, tokom koje je pojašnjeno kako se odvija tok ovoga procesa, od apliciranja po LOD metodologiji koja će biti primjenjena pri raspodjeli finansijskih sredstava iz Budžeta, do samog moritoringa utroška javnih sredstava.

Inače, od 15. septembra 2021. godine Savez realizira trogodišnji projekat ”Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji BiH. Aktivnosti projekta naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 je četverogodišnji projekat utemeljen na pozitivnim iskustvima prve faze projekta i projekta Jačanje lokalne demokratije koji je realiziran kroz četiri faze.

Aktivnosti Saveza sada su primarno usmjerene na saradnju sa 7 ReLOaD2 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i na promociju LOD među JLS koje su aplicirale za ReLOaD2 projekat, a nisu prošle.

Općina Trnovo je već ranije iskazala interes za uvođenje transparentnog modela dodjele sredstava organizacijama civilnog društva apliciranjem u ReLOaD2 projekat. Stoga je cilj ove promocije bio upoznavanje sa LOD (lokalna demokratija) metodologijom, te upoznavanje sa mogućom tehničkom pomoći za njeno usvajanje i provedbu. Prezentirane su i prednosti koje ovaj projekat donosi jednom organu uprave.

Leave a Comment