Novčani podsticaji za dodjelu koka nosilja

Općina Trnovo je uputila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za model podsticanja

Općina Trnovo je uputila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za model podsticanja proizvodnji kroz nabavku koka nosilja.

Pravo prijave na ovaj Javni poziv imaju neregristrovana i registrovana fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Trnovo, kao i pravna lica čije je sjedišta na području općine Trnovo.

Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Trnovo, kao i obrazac za prijavu – A8, koji možete preuzeti ovdje.

Leave a Comment