JKP ”Trnovo” realizovalo dva projekta u naselju Trebečaj

Pored redovnih djelatnosti održavanja lokalnih vodovoda, Javno komunalno preduzeće ”Trnovo” d.o.o. obavlja i poslove od posebnog društvenog interesa,

Pored redovnih djelatnosti održavanja lokalnih vodovoda, Javno komunalno preduzeće ”Trnovo” d.o.o. obavlja i poslove od posebnog društvenog interesa, sa ciljem da se obezbijede bolji uslovi života i rada građana, privrednih i drugih subjekata na području općine Trnovo.

U proteklom periodu ovo preduzeće realizovalo je dva projekta u naselju Trebečaj. Prvim projektom rađena je sanacija javnog bazena na otvorenom, što je podrazumijevalo izgradnju dva preliva za filtriranje vode.Također je ugrađena betonska cijev prečnika fi 1000 cm u dužini od 18 matara. Ugradnjom ove betonske cijevi osigurano je da se oborinske vode usmjere okolo bazena kako ne bi išle u sami bazen. Također je urađeno izlijevanje ploče i izgradnja plaže. Cilj ovoga projekta je ponuditi sadržaj za slobodno vrijeme građana, odmor i rekreaciju, pogotovo za mlade.

Drugi projekat koji je realizovan u ovom naselju je ucjevljenje potoka kod mjesnog mekteba. Ovim je također saniran pristupni put za jedan dio naselja i urađeni potrebni radovi da se spriječi eventualno izlijevanje potoka. Cilj je preventivno djelovanje kako bi se u slučaju jačih padavina spriječilo plavljenje naselja.

Vrijednost radova na ova dva projekta je cirka 25.000,00 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Trnovo.

Leave a Comment