Produžen poziv za dodjelu besplatnih kompostera

Uz podršku Vlade Češke Republike, People in Need Bosnia and Herzegovina je produžio rok za prijavu do 31.01.2023.

Uz podršku Vlade Češke Republike, People in Need Bosnia and Herzegovina je produžio rok za prijavu do 31.01.2023. godine na javni poziv za dodjelu kompostera građanima Kantona Sarajevo koji imaju plastenike ili obradivu zemlju površine najmanje 50 m2.

Prema nedavnoj analizi koja je realizovana sa ekspertima za upravljanje otpadom iz Češke i DEKONTA, a.s. zaključeno je na osnovu uzorka od 200 kg otpada da je blizu 50% udio biootpada u ukupnom otpadu koji se proizvede u domaćinstvima i odloži u kontejnere.

Ukoliko bi se izdvojio i odložio na adekvatan način, u kompostere, produžava se vijek trajanja deponije na kojoj se odlaže prikupljeni otpad, a ujedno i omogućava lakše razvrstavanje ostalog otpada jer ne biva kontaminiran. Pored navedenih, postoje i drugi benefiti, a to je da procesom trulenja nakon nekoliko mjeseci dobijemo kompost koji možemo koristiti umjesto đubriva za uređenje bašte, voćnjaka ili vrta.

Svi zainteresirani građani Kantona Sarajevo koji imaju plastenike ili najmanje 50 m2 obradivog zemljišta na području Općina Centar Sarajevo Općina Hadžići Općina Ilidža Općina Ilijaš Općina Novi Grad Sarajevo Općina Novo Sarajevo Općina Stari Grad Sarajevo Općina Trnovo i Općina Vogošća trebaju poslati popunjen Zahtjev za dodjelu kompostera i ovjerenu Izjavu da posjeduju plastenik i/ili najmanje 50 m2 zemljišta na e-mail benjamin.kulo@peopleinneed.net ili poštom na
People in Need u BiH
Derviša Numića 2, 71000 Sarajevo

Zahtjev možete preuzeti na linku https://www.rad.com.ba/Obrazac%20Zahtjeva.pdf ili na web site-u Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Vlada Kantona Sarajevo.

Komposteri se dodjeljuju u okviru projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“ kojeg implementira #PINBiH, uz finansijsku podršku Vlade Češke Republike.

Pin It

Leave a Comment