Održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća

U sali Općine Trnovo, sinoć je održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati.

U sali Općine Trnovo, sinoć je održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati. Sjednicu je vodila predsjedavajuća OV Amina Dedić uz prisustvo 14 vijećnika. Sjednici su prisustvovali Općinski načelnik i pomoćnici načelnika.

Na dnevnom redu po pozivu bilo je 4. tačke, vijećnici su jednoglasno glasali za predloženi dnevni red.

Po drugoj tačci, vijećnik Munib Torlak postavio je pitanje vezano za problem oštećenih puteva prilikom priključivanja građana na elektro mrežu u Pendičićima, Čitlucima i Dejčićima, te mogućnosti njihovog saniranja. Također je uputio inicijativu vezano za problem sa nadstrešnicama na autobuskim stajalištima i uklanjanja snijega sa istih, kako nebi došlo do njihovog oštećenja.

Pomoćnik načelnika, Osman Smječanin je dao odgovor na upućeno vijećničko pitanje i inicijativu.

Na dnevnom redu bio je i Nacrt Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028. godine, te je pomoćnik načelnika, Haris Pindžo dao uvodne napomene o navedenom Nacrtu, kao i to šta Nacrt Strategije sadrži i koja je daljnja procedura do njenog usvajanja.

O Nacrtu Strategije dodatne napomene dao je i načelnik Općine Ibro Berilo, a tokom sjednice govorio je i o ostalim aktuelnim temama u lokalnoj zajednici.

Nakon razmatranje i glasanja o Nacrtu Strategije, Vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći Zaključak – Utvrđuje se Nacrt Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028. godine se stavlja u provođenje procesa konsultacija kako slijedi:

– objavom putem web stranice Općine Trnovo,
– dostavom partnerskim organizacijama i institucijama,
– javnim uvidom u Sali Općinskog vijeća (zgrada Općine prizemlje), radnim danima od 08:00h do 16:00 h sati.

U procesu konsultacija mogu učestvovati: svi građani Općine Trnovo kao pojedinci, mjesne zajednice, udruženja građana, NVO sektor, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici, razvojne agencije i druga zainteresovana fizička i pravna lica, odnosno interesne grupe.

Proces konsultacija na Nacrt STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE TRNOVO ZA PERIOD 2023-2028. GODINE“ će trajati 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zaključka.

U datom periodu svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge prema Komisiji za izradu Strategije razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028. godine, u pisanoj formi ili putem e-mail-a: opcina.trnovo@bih.net.ba, na propisanom obrascu.

Primjedbe i prijedlozi dostavljani poslije utvrđenog roka iz člana 3. ovog Zaključka neće biti uzeti u razmatranje.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Leave a Comment