Poziv za učešće u procesu javnih konsultacija – Nacrt Strategije razvoja Općine Trnovo Sarajevo 2023-2028.

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 07.02.2023. godine donijelo Zaključak broj 01-02-432/23 kojim je utvrđen Nacrt Strategije razvoja

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 07.02.2023. godine donijelo Zaključak broj 01-02-432/23 kojim je utvrđen Nacrt Strategije razvoja Općine Trnovo 2023-2028. Shodno propisanim procedurama, otvoren je proces javnih konsultacija u trajanju od 30 dana, a Nacrt je dostupan za Vaše komentare, prijedloge i sugestije putem propisanog obrasca koji je potrebno dostaviti najdalje do 10.03.2022. godine na e-mail adresu opcina.trnovo@bih.net.ba. Cilj provođenja procesa konsultacija je da se postigne saglasnost oko sadržaja strateškog dokumenta prije nego što se on dalje uputi u proceduru usvajanja.

U finalnom dokumentu Strategije razvoja svi relevantni prijedlozi i komentari će se integrisati uz uvažavanje strateških pravaca viših nivoa vlasti i razvojnih potreba općine Trnovo.

Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja općine, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluacija i izvještavanje.

Strateško planiranje razvoja nalažu evropske prakse i dinamike strateškog planiranja, a zahvatanje sredstava iz predpristupnih fondova EU nalaže obaveznost izrade strateških razvojnih dokumenata.

Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument Općine Trnovo koji definiše javne politike i strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja pravac za sveukupni razvoj lokalne zajednice.

Nacrt Strategije razvoja općine Trnovo 2023 – 2028.

Obrazac za komentare

Leave a Comment