Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva.

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva. –

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva.

– Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2023. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti ovdje: JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini | FPRZOI (fond.ba)

– Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje I sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2023. godini, možete preuzeti ovdje: JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini | FPRZOI (fond.ba)

Pin It

Leave a Comment