Održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo

 Općinsko vijeće Općine Trnovo održalo je svoju 16. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano ukupno osamnaest tačaka dnevnog

 Općinsko vijeće Općine Trnovo održalo je svoju 16. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano ukupno osamnaest tačaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice nije bilo izmjena i dopuna dnevnog reda te se sjednici pristupilo prema ranije utvrđenom redu;

1.Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća Trnovo;

2.Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;

3.Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2022.godinu

4.Izvještaj o upravnom rješavanju u 2022. godini: prijedlog

5.Izvještaj o realizaciji Programa rada općinskog vijeća Trnovo u 2022. godini

6.Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Trnovo u 2022. godini;

7.Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Trnovo za period 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godne ; prijedlog

8.Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za 2022. godinu;prijedlog

9. Informacija o utrošku sredstava budžetskih korisnika u 2022. godini

10.Elaborat o izvršenom godišnjem popisu na dan 31.12.2022. godine; prijedlog

11. Program rada Općinskog načelnika za 2023. godinu;

12.Odluka o načinu i uvjetima i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Trnovo u sklopu UP “BjelašnicaI faza”; prijedlog

13.Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta JP Elektroprivreda d.o.o.- Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo; prijedlog

14.Odluka o utvrđivanju prosječne konačne godišnje cijenepo 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Trnovo u 2022. godini; prijedlog

15.Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Trnovo u 2023. godini

16.Cjenovnik o visini naknade za postavljanjes adržaja na fasadama građevina na području općine Trnovo za 2023. godinu; prijedlog

17.Odluke o dodjeli priznanja Općine Trnovo za 2023. godinu; prijedlog

a) Odluka o dodjeli kolektivne plakete

b) Odluka o dodjeli pojedinačne plakete

c) Odluka o dodjeli Povelje počasnog građanina Općine Trnovo

d) Odluka o dodjeli Povelje počasnog građanina Općine Trnovo

  1. Tekuća pitanja

 

Sjednicom je predsjedavala predsjedavajuća Općinskog vijeća, gospođa Amina Dedić uz prisustvo 13 vijećnika. Sjednici je prisustvovao i Općinski načelnik Ibro Berilo, pomoćnici Općinskog načelnika i gosti.

Sve tačke, prema prethodno utvrđenom dnevnom redu su usvojene.

 

Leave a Comment