Saopštenje za javnost

U cilju informisanja građana općine Trnovo i šire javnosti, a obzirom na netačne informacije u medijima o 3D-svjetlećoj

U cilju informisanja građana općine Trnovo i šire javnosti, a obzirom na netačne informacije u medijima o 3D-svjetlećoj fontani sa Babinog Dola, obavještavamo da je Općina Trnovo demontirala fontanu radi premještanja na drugu lokaciju. U medijima se dalje navodi kako je cijena fontane iznosila 55.540,00 KM, zapravo cijena svjetleće fontane iznosila je 28.500,00 KM, ostatak novca iz predmetnog Ugovora koji iznosi 55.540,00 KM utrošen je na druge svjetleće dekorativne elemente, jedan od njih je 3D figura skijaša, koja je postavljena u parku na Babinom Dolu.

O tome da li je 3D- svjetleća fontana kič ili neodgovarajuća teško je govoriti, no primjera radi isti 3D -svjetleći element u novembru mjesecu protekle godine postavljen je na trgu u Dubrovniku.

Ističemo Općina Trnovo je transparentno utrošila budžetska sredstva, te ovim putem molimo medije da ne iznose netačne informacije, čime direktno štete ugledu Općine Trnovo.

Budžetom za 2023. godinu, sredstvima koja svake godine izdvojimo za ovu namjenu je u kružnom toku, na Babinom dolu, postavljen 3D simbol Olimpijskih krugova, u dimenzijama 500x300x30 cm sa pripadajućim postoljem visine 30-40 cm. Ovaj 3D svjetleći dekorativni element koji svojim oblikom asocira na simbol Olimpijskih krugova, izrađen je od inox konstrukcije sa ugrađenim rasvjetnim tijelima premium proizvođača svjetlosne opreme. Projekat dekorativnih olimpijskih krugova iznosio je  20.513,00 KM.

 

Pin It

Leave a Comment