Potpisan Memorandum o saradnji

U utorak, dana 27.06.2023. godine je upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Općine Trnovo i operatera ZEOS eko–sistem

U utorak, dana 27.06.2023. godine je upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Općine Trnovo i operatera ZEOS eko–sistem d.o.o. Memorandum su potpisali pomoćnik Općinskog načelnika Osman Smječanin i predstavnik firme ZEOS.

Obzirom da je ZEOS eko-sistem d.o.o. ovlašteni operater sistema od strane Federalnog ministarstava okoliša i turizma BiH, na čije je ime izdato Rješenje o izdavanju dozvole operateru sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, potpisivanjem pomenutog Memoranduma o saradnji stvorene su pretpostavke da se na području općine Trnovo izvrši postavka kontejnera za prikupljanje elektronskog otpada, a ZEOS eko –sistem d.o.o. finansira sve troškove nabavke, postavljanja i pražnjenja kontejnera, uz to vršiti će edukacije šire javnosti i odgovoran je za krajnje zbrinjavanje e –otpada.

Kontejner je već postavljen na lokaciji Babinog Dola.

Krajnji cilj saradnje je prepoznatljivost kontejnera i pravilno odlaganje e-otpada na okalnom nivou, te povećanje broja infrastrukture unutar Općine sa novim kontejnerima i reciklažnim dvorištima.

Pin It

Leave a Comment