U toku je izvođenje radova na izgradnji šetnice prema Javorovom dolu

Općina Trnovo finansira izgradnju šetnice Babin Do – Javorov Do. U mjesecu julu potpisan je Ugovor o izvođenju

Općina Trnovo finansira izgradnju šetnice Babin Do – Javorov Do.

U mjesecu julu potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pomenute šetnice sa izvođačima radova, u pitanju su kompanija IM SYSTEM d.o.o. iz Ilidže i Grakop d.o.o. iz Kiseljaka. Ukupna vrijednost radova koji su predmet ovog Ugovora iznosi 94.770,00 KM.
Nakon što je prošle godine uređen dio ove trase, te izrađen i postavljen novi drveni most, sa kamenim zidovima kao osloncima, ove godine će nakon uklanjanja niskog rastinja pješačka staza biti proširena na dijelovima na kojima je to moguće do 2m. Dalje je, prema predmjeru radova, na određenim dijelovima planirana ugradnja kamenih ploča, postavljanje ulaznih kapija, kao i izgradnja mini kamenih platoa za postavljanje info tabli i panoa za floru i faunu, te ugradnja klupa uz stazu na pozicijama definisanim projektom.

Za realizaciju ovog projekta, elementi koji će biti ugrađeni i postavljeni uglavnom su od kvalitetnih prirodnih materijala, hrastovog drveta i kamena.

Izletište Javorov do, koje zaista sada već predstavalja cjelovitu turističku destinaciju povezano je upravo ovom šetnicom sa Babinim Dolom, te je kako za vrijeme ljetne sezone tako i zimske dosta posjećena, veliki broj turista i domaćih posjetilaca koji dođu na Bjelašnicu odluči šetati kroz šumu do Javorovog dola. Podsjećamo ovom šetnicom se dolazi i do dobro poznate pećine Klokočevica.
Ugodna šetnica koja spaja Bjelašnicu i Javorov do idealna je za šetnju, vožnju biciklom i jogging.

Nastavljamo projekte koje znače razvoj i rast turizma na području općine Trnovo, jer tako možemo očekivati nove investicije i zapošljavanje, istaknuo je u ovom povodu Općinski načelnik.

 

Pin It

Leave a Comment