Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća

Jučer je (četvrtak, 28. septembar) održana sjednica Općinskog vijeća Trnovo. Sjednica je održana u Sali Općine, sa početkom

Jučer je (četvrtak, 28. septembar) održana sjednica Općinskog vijeća Trnovo. Sjednica je održana u Sali Općine, sa početkom u 18 sati, a sjednicom je predsjedavala zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća Branka Kenjić.

Predloženi Dnevni red sa ukupno osam tačaka, na prijedlog Općinskog načelnika dopunjen je sa Zaključkom o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazumnog raskida Ugovora o nabavci/izvođenju radova-Izgradnja objekta za zdravo starenje, nakon čega je isti jednoglasno usvojen.

  1. Usvajanje zapisnika sa 18.sjednice Općinskog vijeća Trnovo;
  2. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori;
  3. Informacija o stanju obrazovanja, kulture i sporta na području općine Trnovo;
  4. Izvještaj o izvršenju budžeta za period o1.01.2023. do 30.06.2023. godine;
  5. Odluka o izmjeni Odluke o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Općine Trnovo;
  6. Pravilnik o uslovima i načinima za ostvarivanje prava na novčani podsticaj;
  7. Rješenje o brisanju prava raspolaganja;
  8. Zaključak o davanju saglasnosti;
  9. Tekuća pitanja

Sjednici je prisustvovalo 13 vijećnika, sve tačke su jednoglasno usvojene. Pod tačkom tekuća pitanja bilo je riječi o djelovanju KJKP RAD i KJKP PARK na području općine Trnovo. Pojedini vijećnici imali su primjedbe na određene lokacije kontejnera i neadekvatan odvoz smeća, dok je zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća, Branka Kenjić istakla kako već godinama ne radi javna rasvjeta u pojedinim naseljima, sijalice su nezamjenjene uprkos brojnim obraćanjima i prijavama nadležnom preduzeću KJKP PARK.

 

Leave a Comment