Na Babinom Dolu upriličena svečana primopredaja mašine

Jučer je na Babinom Dolu, na Bjelašnici upriličena primopredaja doniranog višenamjenskog vozila/mašine od strane Kantonalne uprave civilne zaštite

Jučer je na Babinom Dolu, na Bjelašnici upriličena primopredaja doniranog višenamjenskog vozila/mašine od strane Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za Općinu Trnovo.
Naime, nakon potpisanog Sporazuma između Općine i Kantonalne uprave, te nakon zajednički izdefinisanih tehničkih karakteristika mašine, Općina je provela proceduru javne nabavke. Vrijednost Ugovora bila je 215.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, te je nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, kompanije TERRA BiH d.o.o. iz Hadžića, ista jučer isporučena Općini.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite u ovom povodu je izjavio:
„Uveli smo praksu u posljednje dvije godine da općine apliciraju sa određenim projektima, nabavke opreme i materijalno-tehničkih sredstava, otprilike onoga što općine prepoznaju da im je potrebno u određenim službama radi popunjavanja i kapacitiranja. Ove godine smo potpisali Sporazume sa općinama u Kantonu Sarajevo, u vrijednosti od milion i 450 hiljada, a jedan od projekata je i ova radna mašina za općinu Trnovo u vrijednosti od oko 250 hiljada konvertibilnih maraka. Moram istaći kako je Općina Trnovo jako brzo reagovala i izvršila nabavku mašine. Sporazum smo potpisali u šestom mjesecu, a evo sada je deveti, i obzirom da nam je poznato kako su kod nas jako spore i kompleksne procedure javnih nabavki zaista je za pohvalu da je Općina ovako brzo reagovala i nabavila ovakvu mašinu. Nadam se da će se mašina što manje koristiti u represivne aktivnosti, da ćemo se više baviti prevencijom, da ćemo svi više raditi na uređenju riječnih korita i svemu onome što će spriječiti prirodne i druge nesreće. Koristim priliku da čestitam još jednom Općinskom načelniku i Općini Trnovo i naravno da stavim Kantonalnu upravu zajedno sa Vladom na raspolaganje svim Općinskim načelnicima kako bismo osavremenili i povećali kapacitete općinskih službi.“

Operativni direktor firme Terra BiH, Tarik Kamenjašević prilikom uručenja mašine istakao je karakteristike rovokopača/utovarivača marke JCB, jedne od najmodernijih mašina u toj klasi, koja je dodatno opremljena hidrauličkim čekićem, a uz nju je isporučen i plug za čišćenje snijega u zimskim uslovima, stoga je pogodna za koriščenje tokom cijele godine. Istakao je da je mašina opremljena i satelitskim praćenjem na period od pet godina, te da ova moderna mašina komunicira i sa servisnom službom u slučaju eventualnih tehničkih problema, a fabrička garancija vrijedi za period od dvije godine.

Općinski načelnik je zahvalio Kantonalnoj upravi civilne zaštite i njenom direktoru jer su prepoznali projekat koji je Općina kandidovala. Ova mašina služiti će za zaštitu prirodnih dobara, za zaštitu građana i njihove imovine u slučaju eventualnih elementarnih nepogoda, no svakako ističe i načelnik cilj je spriječiti nastale štete, dakle raditi na prevenciji jer su tako troškovi manji, nego oni koje treba snositi za sanaciju nastalih šteta. Opremanje jedinica koje se bave sigurnošću i zaštitom građana i imovine treba da bude prioritet, te na samom kraju svog izlaganja u ovom povodu načelnik je kazao kako se nada produženju i još boljoj daljoj saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite.

Općina doniranu mašinu stavlja na raspolaganje JKP Trnovo, te je u tom povodu nekoliko riječi kazao i direktor ovog preduzeća, Duran Bandić:
– Radi se o mašini koja će služiti za potrebe službe zaštite i spašavanja općine Trnovo, konkretno predata je na upravljanje JKP Trnovo. Mašinu ćemo koristiti za naše redovno poslovanje, no naročito će svoju funkciju iskazati u zimskom periodu jer je opremljena i nožem za čišćenje snijega, koji nam je zaista neophodan obzirom da ovdje imamo jako velike sniježne nanose. Također njena namjena će zasigurno biti vidljiva i od pomoći i za čišćenje bujičnih vodotoka, jer kako je već poznato da na području općine Trnovo ima više reona sa rizikom od poplava. Svakako iskreno se nadam da će više služiti u neinterventnim okolnostima, istakao je direktor JKP Trnovo.

 

Pin It

Leave a Comment