U subotu na Igmanu održana simulaciono-pokazna vježba Crvenog križa

U subotu, 30.09.2023. godine, u organizaciji Službe traženja Društva Crvenog krsta/križa BiH izvedena je  simulaciono-pokazna vježbu naziva “Odgovor

U subotu, 30.09.2023. godine, u organizaciji Službe traženja Društva Crvenog krsta/križa BiH izvedena je  simulaciono-pokazna vježbu naziva “Odgovor na zemljotres 2023“. Cilj vježbe je provjeriti spremnost, efikasnost i koordinaciju u odgovoru na posljedice koje je uzrokovao zemljotres sa akcentom na poslove Službe traženja i obnavljanja porodičnih veza. Za potrebe vježbe angažovani su timovi za obnavljanje porodičnih veza, timovi prve pomoći i psihosocijalne podrške, logistički timovi, timovi za prihvat stanovništva, tim za radio vezu, kao i volonteri iz struktura Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine – Red Cross of FBiH Crveni krst Republike Srpske Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH, uz podršku ICRC Bosnia and Hercegovina – MKCK BiH.

Među prisutnim gostima bio je i kratko se obratio Namik Hodžić, generalni sekretar Društva Crvenog križa BiH, koji je timove na samom početku proglasio spremnim za vježbu. On se osvrnuo na napredak koje su organizacije u strukturi Društva Crvenog križa BiH postigle u ovoj oblasti kroz učešće u različitim međunarodnim vježbama, zadatke koje Crveni križ obavlja u sistemu zaštite i spašavanja, kao i do sad postignutu opremljenost kantonalnih timova i višenamjenskih terenskih ekipa i jedinica.

Domaćin vježbe bio je Crveni križ općine Trnovo, te je u ovom povodu član predsjedništva Crvenog križa Kantona Sarajevo, Arnela Berilo iskazala zahvalnost organizatoru i posebno se željela zahvaliti ekipama koje su pored timova Crvenog križa učestvovale u simulaciono-pokaznoj vježbi.

„Sretna sam da je vježba prošla u najboljem redu, da su svi timovi bili na nivou zadatka, da su se organizatori odlučili za područje naše općine, hvala svima i nadam se da ćemo i dalje imati svi zajedno jako dobru saradnju. Posebno se želim zahvaliti timovima i članovima Civilne zaštite općine Trnovo, Gorske službe spašavanja Trnovo, Vatrogasnoj jedinici kao i policijskoj stanici Trnovo. Tokom izvođenja vježbe, svi timovi Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa i partneri pokazali su zavidnu spremnost i visok nivo saradnje“, zaključila je.

Nakon završetka vježbe upriličen je ručak za sve učesnike vježbe.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment