Obavještenje za poljoprivredne proizvođače

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Trnovo, da su dužni do 15. novembra tekuće godine, izvršiti prijavu

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Trnovo, da su dužni do 15. novembra tekuće godine, izvršiti prijavu plana proizvodnje za narednu 2024. godinu, kako je to propisano članom 13. stav (1) i (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/10 i 99/19), kao i člana 6. stav (1) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17, 34/17 – Isp, 55/17, 56/18, 24/20, 32/21, 54/21, 46/22, 54/23 i 74/23).

Prijava plana proizvodnje za 2024.godinu je osnovni uslov za ostvarivanje prava na novčane podrške po federalnom propisu.

Obrazac prijave plana proizvodnje (PPP) se može preuzeti ovdje ili na protokolu Općine Trnovo, a isti se predaje na protokolu Kantona Sarajevo.

Pin It

Leave a Comment