Obaviještenje o proljetnoj akciji odvoza kabastog otpada

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada je koncipirana na način da stanovništvo, u danima vikenda (27 i 28.04.2024. godine)

Proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada je koncipirana na način da stanovništvo, u danima vikenda (27 i 28.04.2024. godine) svoj kabasti otpad odloži na predviđene lokacije, tačnije kod posuda za otpad u svim mjesnim zajednicama općine Trnovo.

Molimo građane da se pridržavaju navedenih termina i svoj kabasti otpad odlažu u terminima koji su navedeni.

Odlaganje otpada na nepropisan način, izvan termina i na mjesta koja nisu za tu svrhu predviđena možete prijaviti na Eko telefon 033 660 000 ili putem poruka, na aplikacije viber i whatsapp, na broj 062 220 330.

Pin It

Leave a Comment