Sanacija lokalnog puta u naselju Godinja

Okončan je projekat asfaltiranja lokalnog puta u naselju Godinja. Investitor projekta sanacije ovog lokalnog puta je Općina Trnovo,

Okončan je projekat asfaltiranja lokalnog puta u naselju Godinja. Investitor projekta sanacije ovog lokalnog puta je Općina Trnovo, izvođač radova je kompanija GP Ing d.o.o iz Sarajeva, dok je nadzor kompanija Radis d.o.o. U sklopu projekta sanacije lokalnog puta u naselju Godinja izvršena je zamjena postojećeg asfaltnog sloja, ali i riješena odvodnja otpadnih voda kroz naselje. Radovi su izvršeni u ugovorenom roku.

Predstavnici Općine su sa predstavnicima nadzornog organa posjetili lokalitete na kojima je završeno asfaltiranje, te je ovom prilikom  sekretar mjesne zajednice izrazio zadovoljstvo što su skoro svi planirani projekti za proteklu godinu u MZ Trnovo realizovani.

Posebno su zadovoljni stanovnici naselja kroz koji prolazi novi asfaltni put.

“Nekoliko je bitnih projekata koji su završeni, asfaltirana je dionica lokalnog puta u našem naselju, rekonstruisana je i urađena ograda na mezarju sufinansiranjem Općine, uređen dio korita rijeke Željeznice kroz naselje, zatim je urađen vodovod za naše naselje i uskoro će komunalno preduzeće JKP Trnovo ugraditi vodomjere za naša domaćinstva. Mi smo zadovoljni, zahvaljujem se načelniku, nadležnoj službi, izvođaču radova i svima koji su zaslužni da se ovi projekti realizuju”, kazao je jedan od stanovnika ovog naselja ovom prilikom.

Ismet Godinjak, stanovnik naselja Godinja i vijećnik Općinskog vijeća Trnovo kaže kako su stanovnici strpljivo čekali asfaltiranje naselja, te je još jednom apelirao i na problem, za koji je na posljednjoj sjednici postavio pitanje-vezano za sanaciju i asfaltiranje lokalnog puta kod naselja Turovi, za koji se nada da će se uspješno riješiti također.

 

Leave a Comment