Javni Oglas

Općina Trnovo objavljuje javni poziv za podsticaj biljnoj proizvodnji

Općina Trnovo, putem Službe za privredu i finansije, danas je objavila Javni poziv za model podsticanja proizvodnji za

Općina Trnovo, putem Službe za privredu i finansije, danas je objavila Javni poziv za model podsticanja proizvodnji za biljnu proizvodnju.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizička i pravna lica, neposredno na protokol Općine ili preporučeno putem pošte na adresu: Trnovo 36, 71223 Trnovo.
Zahtjevi (Obrasci A3 i A4) preuzimaju na šalter sali Općine Trnovo ili putem web stranice Općine Trnovo ovdje;

Obrazac A3

Obrazac A4

 

 

Pin It

Leave a Comment