Izlaganje Izvoda iz privremenog biračkog spiska   Poštovani birači, Obavještavaju se građani sa područja općine Trnovo, da je Općinska izborna komisija Trnovo u pripremi i provođenju Lokalnih izbora koji će se održati u nedelju, 15.novembre 2020. godine, organizovala izlaganje Izvoda iz privremenog biračkog spiska. Izvod je štampan po pripadajućim biračkim mjestima, a biće izložen na […]


Krizni štab Ministarstva zdravstva KS za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom donio je Naredbu kojom se nalaže obavezno korištenje zaštitnih maski za lice. Ova naredba Štaba, izdata je sa ciljem da se potcrta obaveza korištenja maski te precizno navede ko mora koristiti masku, na kojim mjestim i u kojim prilikama, pošto je ustanovljeno da […]


  Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa preliminarne liste općine Trnovo da mogu pristupiti podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova proljetne sjetve za 2020. godinu. Zahtjeve podnose poljoprovredni proizvođači koji se nalaze na preliminarnoj listi sa područja općine Trnovo. Zahtjev se podnosi na protokolu u šalter sali općine Trnovo do 7.8.2020.godine. Uz zahtjev poljoprivredni proizvođači prilažu račune […]


Dana 18.06.2020. godine preminuo je naš Mirsad Mizdrak, poznat kao Šaraf, u 61. godini. Bio je aktivni učesnik odbrane domovine, kao komadant diverzantskog odreda TO i policije. Nosilac najvećeg ratnog priznanja “Srebrena policijska značka”. Dženaza će se obaviti u petak 19.06.2020.godine, poslije ikindija namaza (17.15 h) na mezarju Gračanica – Trnovo.


Krizni štab općine Trnovo obavještava javnost i stanovnike naše općine da je nakon masovnijeg testiranja prethodnih dana, i informacije objavljene u medijima jučer da je jedna osoba zaražena Korona virusom,  jutros nakon pristiglih rezultata retestiranja je utvrdjeno da je osoba negativna. Općina Trnovo tako ostaje jedna od rijetkih općina na području FBiH koja i dalje […]


Obavještavamo građane općine Trnovo da se zahtjevi za socijalno ugrožene, liječenje i liječenje demobilisanih boraca neće zaprimati do raspisivanja JAVNOG OGLASA za dodjelu istih, osim za novčane pomoći za novovjenčane parove, porodilje te dženaze i sahrane.


Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih […]


Obaviještavamo poljoprivredne proizvođače na području Općine Trnovo da je, dana 07.04.2020. od strane direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, dr.sc.Esad Bukalo, donešena Odluka koja se odnosi na oslobađanje od plaćanja troškova analiza za potrebe provođenja kontrole plodnosti zemljišta. Ovom Odlukom oslobođeni su plaćanja svi poljoprivredni proizvođači koji su registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstva/Registar korisnika kod Federalnog ministarstva […]