U posjeti Općini Trnovo, u srijedu 24.06.2020.godine, boravili su načelnik Opštine Trnovo RS, Dragomir Gagović i sveštenik pri crkvi Sv.velikomučenika Georgija u Trnovu RS, Njegoslav Jelisić. Tom prilikom načelniku Ibri Berilu su uručili zahvalnice Crkvene opštine Trnovo i iskazali zahvalnost na doniranim sredstvima za izgradnju parohijskog doma. Općina Trnovo kao društveno odgovorna lokalna zajednica, pomaže […]


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Trnovo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 12/08), Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/29), člana 2. stav (1) Uredbe o postupku […]


Dana 20.06.2020.godine, u sali općine Trnovo održana je 23. sjednica Općinskog vijeća, sa početkom u 18.00 h. Sve tačke, po izmijenjenom dnevnom redu su usvojene. Usvojeni su: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Trnovo za 2019.godinu, Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Trnovo za period 01.01. do 31.03.2020.godine, Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za 2019.godinu, Informacija […]


U organizaciji Udruženja porodica žrtava “Istina Kalinovik 92”, 21.06.2020.godine obilježena je godišnjica stradanja Bošnjaka Kalinovika, kao i stanovnika okolnih mjesta, koji su bili zatočeni u logorima i ubijeni na prostorima ove općine. Od 122 ubijena stanovnika u junu, julu i avgustu 1992.godine, do sada je pronađeno 80 posmrtnih ostataka, a još uvijek se traga za […]


U organizaciji UJOB “Unija veterana” općine Trnovo, dana 16.06.2020.godine, na mezarju Turovi – Trnovo obilježena je  godišnjica pogibje Mehanić  (Abid)  Keme. Tim povodom pruočen je Jasin i položeno cvijeće. Odata  je počast borcu Armije BiH, koji je dao svoj život kao šehid, za odbranu svoje domovine. Cvijeće su pored porodice, položili: delegacija Saveza udruženja dobitnika […]


Dana 18.06.2020. godine preminuo je naš Mirsad Mizdrak, poznat kao Šaraf, u 61. godini. Bio je aktivni učesnik odbrane domovine, kao komadant diverzantskog odreda TO i policije. Nosilac najvećeg ratnog priznanja “Srebrena policijska značka”. Dženaza će se obaviti u petak 19.06.2020.godine, poslije ikindija namaza (17.15 h) na mezarju Gračanica – Trnovo.