Imajući u vidu da je aktuelno svakodnevno dezavuisanje javnosti putem elektonskih i printanih medija s ciljem da se lažno prikažu okolnosti gradnje na području Bjelašnice, te njen izravni utjecaj na Vrelo Bosne-Općina Trnovo daje saopštenje za njene građane i širu javnost. Ovom prilikom otkrivamo činjenice, koje dokazuje “Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Sarajevsko polje”, […]


U cilju informisanja građana općine Trnovo i šire javnosti, a obzirom na netačne informacije u medijima o 3D-svjetlećoj fontani sa Babinog Dola, obavještavamo da je Općina Trnovo demontirala fontanu radi premještanja na drugu lokaciju. U medijima se dalje navodi kako je cijena fontane iznosila 55.540,00 KM, zapravo cijena svjetleće fontane iznosila je 28.500,00 KM, ostatak […]


U toku je darivanje krvi, u zgradi Doma kulture u Dejčićima.  Kako je najavljeno još prethodne sedmice, akcija darivanja krvi čiji je organizator Crveni križ Trnovo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH danas je počela u 12 sati, a završava u 15 sati. Ovakve akcije ističu činjenicu da je potreba za krvi […]


U organizaciji Džematskog odbora Delijaši, u džamiji Delijaši u nedjelju je proučen Mevlud-i- Šerif i održan prigodan vjerski program koji se održava tradicionalno u isto vrijeme svake godine u ovoj mjesnoj zajednici.  Ovom prilikom dodijeljeno je  priznanje i zahvalnica Općini Trnovo za doprinos u obnovi džamije u Delijašima. Glavni imam Medžlisa IZ-a Sarajevo dr. Abdulgafar […]


Ekološka održivost – Postavljeni kontejneri za e-otpad u 35 općina širom FBiH U toku mjeseca maja 2023. godine ZEOS eko-sistem d.o.o. je u službi ovlaštenog operatera sistema za upravljanje e-otpadom finansirao nabavku i postavljanje novih 56 kontejnera za male aparate u 35 općina Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijednost investicije iznosi oko 200.000,00 KM, a ista […]


Na centralnom spomen-obilježju u Delijašu, jučer je obilježena 31. godišnjica ”Dani otpora u MZ Delijaš”, kao podsjećanje na prvi organizovani otpor agresiji na Bosnu i Hercegovinu na području ove Mjesne zajednice. Domaćin obilježavanja, uz finansijsku podršku Općine Trnovo bilo je Udruženje Jedinstvena organizacija boraca ”Unija veterana” Općine Trnovo”. Godišnjici su prisustvovali predstavnici Općine Trnovo, predstavnici […]


Jedan od prijedloga koji su građani mjesne zajednice Trnovo, iz naselja Trebečaj iznijeli na javnim raspravama na nacrt Budžeta za tekuću godinu bio je projekat sanacije abdestahane i gasulhane. Javno komunalno preduzeće Trnovo okončalo je radove prema Ugovoru o sanaciji abdesthane i gasulhane u naselju Trebečaj. Radi se o participativnom budžetiranju, Općine i građana naselja […]


U toku je velika Parkova akcija ukrašavanja zelenih površina u Kantonu Sarajevo novim sezonskim cvijećem, trenutno se uljepšavaju zelene površine oko spomen obilježja i hair-česmi u sve četiri mjesne zajednice na području općine Trnovo. Cvijeće je nastalo u Parkovom vrtnom centru Flora, koji se nalazi uz rasadnik u Nedžarićima u kojem preduzeće Park priprema, proizvodi […]


U toku je realizacija Ugovora o nabavci mobilijara za ukrašavanje, radi se o sredstvima koje je Općina Trnovo Budžetom planirala za ovu namjenu, a sve u cilju podizanja kvalitete turističke ponude i promocije turizma na području naše lokalne zajednice. Jučer je na Babinom dolu postavljen 3D simbol Olimpijskih krugova, u dimenzijama 500x300x30 cm sa pripadajućim […]


Boračka udruženja Općine Trnovo u Trnovu trenutno vrše podijelu prehrambeno-higijenskih paketa za pripadnike ove populacije. Naime, Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo obezbijedila je Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo 2.000 prehrambeno-higijenskih paketa za podjelu boračkim kategorijama, od čega je pedeset njih raspoređeno na boračka udruženja Općine Trnovo. Tim povodom predstavnica Udruženja Organizacije porodica šehida […]

1 5 6 7 8 9 101