Trnovo je mjesto gdje se njeguju tradicija i običaji, a Ramazani imaju posebnu čar.  Sve izgleda baš kao nekada. Na svakom koraku uz miris somuna i tople tope od domaćih jaja, kajmaka i sira osjeti se duh Ramazana. Općinski načelnik i uposlenici Općine, uz dobročinitelje koji su pomogli obezbijediti hranu, pripremili su i podijelit će […]


Sinoć je održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Trnovo, sa početkom u 18,00 sati. Sjednicom je predsjedavala Amina Dedić, predsjedavajuća Općinskog vijeća uz prisustvo 14 vijećnika. Zasjedanje je održano na Bjelašnici, u Hotelu ”Bjelašnica”, na kojem su prsutni bili i Općinski načelnik i pomoćnici načelnika. Iz Privredne komore Kantona Sarajevo, gosti na sjednici bili su […]


Međunarodna organizacija ”People in Need” je u partnerstvu sa KJKP ”Rad” i općinama KS realizuje projekat „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, početkom decembra prošle godine objavila javni poziv za dodjelu 996 kompostera zapremine od po 700 litara građanima sa prebivalištem u ovom kantonu. KJKP ”Rad” će u narednih nekoliko dana telefonski obavijestiti sve […]


Predsjedavajuća Općinskog vijeća Trnovo Amina Dedić, zakazala je 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Trnovo, za četvrtak, 30.03.2023. godine. Sjednica će se održati u Hotelu ”Bjelašnica” na Bjelašnici, sa početkom rada u 18,00 sati. Za Dnevni red po pozivu predviđeno je devet tačaka, između ostalih razmatrati će se Strategije održivog razvoja Općine Trnovo za period 2023-2028. […]


Projekat “Premošćavanje” Predstavnici Privredne komore Kantona Sarajevo predstavili su početkom decembra 2021. godine projekat “Premošćavanje”, koji zajedno sa svojim partnerima Udruženjem Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Ekonomskom školom Užice iz Srbije realiziraju u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020. godine. U sklopu projekta uključeno je […]


U organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo uz koordinaciji JU “Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo”, dana 22.3.2023. godine, realizovana je škola planinarstva na lokaciji Igman-Ravna vala. Osnovna škola iz Trnova, “Zaim Kolar” Dejčići, uzela je učešće u ovoj kratkoj školi planinarstva sa učenicima iz sedmog (VII) razreda. Škola je realizovana zajedno […]


U FBiH je jako izražen disparitet u razvijenosti kantona, općina i gradova. To je posebno vidljivo u dokumentu “Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2021.” Federalnog zavoda za planiranje razvoja. – Indeks razvijenosti ukazuje da je klaster visokorazvijenih jedinica lokalne samouprave (JLS) vezan uz glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo. Prvu grupu po indeksu razvijenosti čine […]


Prva bošnjačka brigada formirana je na današnji dan prije 30. godina. Kroz ovu brigadu je prošlo oko 2.000 boraca, a njih 196 je dalo svoj život u odbrani BiH i Trnova. Povodom godišnjice u petak je upriličeno učenje Jasina za sve šehide i umrle borce, u džamijama Trnova, te je odata počast i položeno cvijeće. […]

1 3 4 5 6 7 96