Na osnovu člana 38. Statuta općine Trnovo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/08), i člana 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata broj: 01-38-1688/19 od 134.03.2019.godine, Općinski načelnik raspisuje KONKURS za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2018/2019. godini Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju redovni učenici srednjih škola sa sjedištem na području […]


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Trnovo («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 12/08), i člana 5. Pravilnika o stipendiranju učenika i strudenata Općinski načelnik Trnovo, raspisuje K O N K U R S za stipendiranje učenika […]


Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Trnovo K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ /AKADEMSKOJ 2015/2016 GODINI Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji se redovno školuju,koji imaju prebivalište na području općine Trnovo duže od 1 godine, koji nisu obnavljali godinu, […]


Na osnovu člana 2. stav 3. Odluke o načinu obilježavanja Dana Općine Trnovo, broj: 01-05-90/12 od 10.01.2014.godine, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti,  r a s p i s u j e KONKURS za dodjelu Plakete Općine Trnovo (pdf) [pdfviewer width=”100%” height=”600px”]http://www.trnovo.ba/wp-content/uploads/2015/02/Konkurs-za-dodjelu-Plakete-Opcine-Trnovo-2015.pdf[/pdfviewer]


Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih organizacija koji imaju prebivalište na području Općine Trnovo, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu, uz ispunjavanje slijedećih uslova: –  učenici prvog razreda srednje škole (koji su završili VIII razred u predhodnoj školskoj godini) sa najmanjom prosječnom  ocjenom 4 (četiri), –  […]