U sali Općine Trnovo u petak 18.11.2022. godine, održana je 13. sjednica Općnskog vijeća Trnovo sa početkom u 18,00 sati. Sjednicom je predsjedavala Amina Dedić, predsjedavajuća OV Trnovo, uz prisustvo 15. vijećnika. Sjednici je prisustvovao i Općinski načelnik Ibro Berilo, pomoćnici načelnika, kao i predsjednik Savjeta MZ Dejčići. Na dnevnom redu po pozivu bilo je […]


Održan je prvi Šahovski turnir pod pokroviteljstvom Općine Trnovo, koji je upriličen u povodu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine.  Turnir je održan u subotu, 19.11.2022. godine, u sali OŠ “Zaim Kolar” u Dejčićima. Tehnički organizator turnira je Šahovski klub Sarajevo, a turnir je bio koncipiran tako da su pored nagrada za tri najbolja igrača […]


Poslovno-sportski centar smješten je na površini od 11,21 hektara, na nadmorskoj visini od oko 1300 m, u blizini Babinog dola, centra sportsko-rekreativne zone planine Bjelašnica. Ovaj urbanistički projekat sadrži izgradnju višenamjenskih objekata sa infrastrukturnim sadržajima. Podijeljeni su na izgradnju objekata koje direktno finansira Općina Trnovo, te na objekte koji su apartmanske namjene. Objekti u direktnom […]


U toku je izgradnja poslovno-sportskog centra Trnovo smještenog na površini od 11,21 hektara, na nadmorskoj visini od oko 1300 m, u blizini Babinog dola, centra sportsko-rekreativne zone planine Bjelašnica. Ovaj urbanistički projekat sadrži izgradnju višenamjenskih objekata sa infrastrukturnim sadržajima. Višenamjenski objekti podjeljeni su na izgradnju objekata koje direktno finansira Općina Trnovo, te objekata koji su […]