Sanacija šumskih puteva

Općina Trnovo zajedno sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo finansira sanaciju šumskih puteva na području općine Trnovo. U prethodnoj

Općina Trnovo zajedno sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo finansira sanaciju šumskih puteva na području općine Trnovo. U prethodnoj godini je završena sanacija i adaptacija putnih pravaca u dvije mjesne zajednice, MZ Delijaš i MZ Trnovo. Izvođač radova za puteve u mjesnoj zajednici Delijaš bila je firma Dolovi d.o.o. Sokolac, a završeni su radovi na putevima M18.1-Šišići, Duboki potok-Balibašići, Riđan- Boljanović, Rijeka- Bašci, Karovići- Čunčići, Duboki potok-Krsmanići, Govedovići- Slavljevići. Dok je za područje MZ Trnovo izvođač radova Bucomerc d.o.o. Kiseljak, a izvršeni su radovi na lokalnim putevima Ilovice-Mađari, Ilovice -Orlovac, Pendičići – Lisovići, Pendičići -Barice, Turovi-Deseci. Na svim putevima vršeno je zatezanje postojeće trase puta sa čišćenjem zemlje na bankinama, rastinja i korova, te ugradnja tamponskog materijala i asfalta.

a

Provedeni su tenderi za realizaciju sanacije šumskih puteva i za preostale dvije mjesne zajednice Općine, izabrani izvođač radova je Dolovi d.o.o. Sokolac, ukupna vrijednost radova za mjesnu zajednicu Šabići je 280.800,00 KM, dok za mjesnu zajednicu Dejčići iznosi 243.360,00 KM. Početak radova se očekuje na proljeće, zbog trenutno nepovoljnih uslova za izvođenje radova.