Izrada strategije razvoja općine Trnovo

U svrhu izrade Strategije razvoja Općine Trnovo za razdoblje od 2018. – 2022., danas, u utorak, 17.04.2018. godine

U svrhu izrade Strategije razvoja Općine Trnovo za razdoblje od 2018. – 2022., danas, u utorak, 17.04.2018. godine u sali Općine održan je već četvrti po redu sastanak komisije i radne grupe za izradu Strategije. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine i predstavnici javnih ustanova i preduzeća koja djeluju na području općine.

Nakon provedenih sektorskih analiza faktora koji utiču na održivi razvoj općine Trnovo, komisija je na osnovu diskusije, bazirane na argumentima koji su pobrojani u opisu postojećeg stanja sve tri posmatrane oblasti (životne sredine i infrastrukture, ekonomskog i ruralnog razvoja, društvenog razvoja), pažljivo izvršila integralnu PESTEL i SWOT analizu ključnih uticaja na održivi razvoj, na koje je onda primijenila tehniku matrice povezanosti, te postigla konsenzus oko zaključnih razmatranja u pogledu faktora i strateških usmjerenja razvoja.

Na sastanku se raspravljalo o razvojnim snagama i slabostima, te vanjski uvjetovanim prilikama i prijetnjama u područjima privrede, poljoprivrede, infrastrukture, turizma i drugih društvenih djelatnosti.

Nositelj izrade ovog strateškog dokumenta je Općina, a kao glavne snage na kojima treba temeljiti daljnji društveni i privredni razvoj ističu se značajni prirodni resursi. Cilj ove strategije, između ostalog, je i da ukaže na pravce i konkretne projekte putem kojih se može najdirektnije poduprijeti razvoj općine Trnovo.

Planskim pristupom do unaprijeđenja područja općine Trnovo.

[tie_slideshow]

[tie_slide]str3 [/tie_slide]

[tie_slide] str2 [/tie_slide]

[tie_slide] str1 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

 

Pin It