Plan aktivnosti – eko akcija

Plan aktivnosti za čišćenje terena u povodu „Dana planete zemlje“ 2018. Akcijom će biti obuhvaćeno čišćenje magistralnih, regionalnih

Plan aktivnosti za čišćenje terena u povodu „Dana planete zemlje“ 2018.

Akcijom će biti obuhvaćeno čišćenje magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva.

Lokacija
Nosilac aktivnosti

Trnovo – Brana Bogatići
Sekcija Kijevo

Garež – Bašci dom
Sekcija Trnovo

Sastavci-Delijaš

Sekcija Delijaš

Pendičići – Razin Gaj
EPD Treskavička jezera i Općina Trnovo

Razin gaj-Dejčići

Sekicja Razin gaj

Dejčići – Babin Do
Sekcija Presjenica

Babin Do – Sinanovići
Sekcija Šabići

SKI centar Babin Do-
Vlasnici ugostiteljskih objekata i prijatelji

Općina Trnovo

Pin It