Napreduju radovi na projektu dogradnje škole u Šabićima

U toku izvođenje radova na projektu dogradnje područne škole u Šabićima, izvođač radova je CENTAR-HAN d.o.o Sarajevo. Podsjećamo,

U toku izvođenje radova na projektu dogradnje područne škole u Šabićima, izvođač radova je CENTAR-HAN d.o.o Sarajevo.
Podsjećamo, projekat dogradnje objekta područne škole u Šabićima sa “Školom u prirodi”, koja djeluje u sastavu OŠ “Zaim Kolar” implementira Općina Trnovo, a finansijeri su Općina i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Arhitektonsko rješenje definirano je u skladu sa programskim i funkcionalnim zahtijevima, mogućnostima koje nudi lokacija, te su funkcionalno primjereni modernom načinu korištenja, a prilagođene uslovima koji vladaju na planini. Postojeći objekat je prizemne spratnosti i sastoji se iz dvije funkcionalne sredine. Prvu cjelinu čini edukativni dio sa dvije učionice i zajedničkom prostorijom, dok drugu cjelinu čini ugostiteljski dio sa restoranom. Dogradnjom etaže i mansarde na postojeći objekat, dobivamo novu funkcionalnu cjelinu-hostelski smještaj.
Dogradnjom postojećeg objekta, predviđena je izgradnja hostelskih soba , kao i proširenje ugostiteljskih sadržaja (kamin sala, restoran, kuhinja), tako da objekat škole pored osnovnog edukativnog karaktera ima i hostelsko-ugostiteljski tj. turistički karakter, kakav i treba posjedovati jedna škola u prirodi.

Fotogalerija: pogledajte kako napreduju radovi na projektu dogradnje škole u prirodi, u Šabićima

 

[tie_slideshow]

[tie_slide] škola6 [/tie_slide]

[tie_slide] škola4 [/tie_slide]

[tie_slide] škola u prirodi [/tie_slide]

[tie_slide] škola7 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

 

Pin It