Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo finansiralo je nabavku 1000 novih kontejnera kapaciteta 1.100 litara za zamjenu uništenih i dotrajalih kontejnera u Kantonu Sarajevo, a koji će biti distribuirani u devet općina. Raspodjela po općinama izvršena je na osnovu ukupnog broja stanovnika, broja kontejnera za odlaganje, količine otpada koji se proizvede po domaćinstvu […]


Završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju lokalnog puta od Prokresa prema Javorovom dolu, u mjesnoj zajednici Dejčići. Nekada makadamski lokalni put sada je asfaltiran, urađeno je asfaltiranje na dvije dionice ovog puta. Jedna dionica je šumski put Prokresa – Čakle koji je saniran i asfaltiran u dužini od oko 400 m, investitor je Ministarstvo […]


U toku izvođenje radova na projektu dogradnje područne škole u Šabićima, izvođač radova je CENTAR-HAN d.o.o Sarajevo. Podsjećamo, projekat dogradnje objekta područne škole u Šabićima sa “Školom u prirodi”, koja djeluje u sastavu OŠ “Zaim Kolar” implementira Općina Trnovo, a finansijeri su Općina i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Arhitektonsko rješenje definirano […]


U naselju Ozimine, mjesne zajednice Šabići, izgrađena je spomen česma. Novo-izgrađeni objekat sadrži i korito. Spomen-česma podignuta je u aprilu mjesecu, mještanima sela Ozimine i Žilići, pripadnicima  Armije i policije BiH. Finansijer je Općina Trnovo. Česma je vrlo brzo izgrađena, postavljena je mermerna ploča na kojoj je uklesano 14 imena, mještana ovih sela, koji su […]