Obuka za članove biračkih odbora

Obuka za predsjednike, članove, zamjenike predsjednika i zamjenike članova biračkih odbora za predstojeće Opće izbore održat će se

Obuka za predsjednike, članove, zamjenike predsjednika i zamjenike članova biračkih odbora za predstojeće Opće izbore održat će se 23.09.2018. godine, u sali Općine Trnovo sa početkom u 10:00 sati, i u objektu škole u Šabićima istog dana u 14:30 sati.
Cilj obuke je da svi rješenjem imenovani članovi biračkih odbora steknu neophodna teoretska i praktična znanja koja su potrebna za pravilno provođenje Općih izbora 2018.godine. Članovi i zamjenici članova biračkih odbora će biti imenovani na predložene pozicije nakon odslušane obuke i uspješno položenog testa na kraju obuke.

 

U prilogu: Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora i njihovih zamjenika

                    Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Mobilnih timova

Pregled-Obavijest o biračkim mjestima

 

Pin It