Hitne intervencije na čišćenju bujičnih vodotoka

Počeli radovi na izvođenju hitnih intervencija na čišćenju bujičnih vodotoka. Projekat finansira Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Pomoćnik općinskog

Počeli radovi na izvođenju hitnih intervencija na čišćenju bujičnih vodotoka. Projekat finansira Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Pomoćnik općinskog načelnika za urbanizam Osman Smječanin je naglasio da će sanacijom vodotoka, uređenjem korita biti obuhvaćene sve četiri mjesne zajednice općine Trnovo. Radove izvodi JKP “Trnovo”, kako saopštavaju iz ovog preduzeća radovi se izvode u svim mjesnim zajednicama; Crna rijeka, Duboki potok, Lužina, Katanski potok, Lađevac i Pijevac.
Cilj radova je poboljšan i kontrolisan proticaj čime će se smanjiti štetno djelovanje vodotoka u slučaju intenzivnih padavina. Korita su neuređena, mjestimično obrasla, sanacija ovih vodotoka obuhvata mašinsko sječenje šiblja i drugog sitnog rastinja u pojasu rijeke, zatim sječenje stabala u pojasu rijeke sa sječenjem grana i rezanjem na propisnu dužinu i odvozom na privremenu deponiju gdje će se vršiti spaljivanje onih dijelova koji se ne mogu iskoristiti.

[tie_slideshow]

[tie_slide] hitne intervencije1 [/tie_slide]

[tie_slide] hitne intervencije4 [/tie_slide]

[tie_slide] hitne intervencije2 [/tie_slide]

[tie_slide] hitne intervencije3 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]

 

Zaseban projekat je uređenje korita rijeke Rakitnice, koje je izvršeno u naseljenom mjestu Pomeni, mjesne zajednice Šabići. Finansijer je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a izvođač radova na ovom projektu firma MGBH d.o.o. Sarajevo.