Usvojen Budžet Općine Trnovo za 2019. godinu

Općinsko vijeće Trnovo je na 16. redovnoj sjednici 26. decembra 2018. godine usvojilo Budžet Općine za narednu godinu

Općinsko vijeće Trnovo je na 16. redovnoj sjednici 26. decembra 2018. godine usvojilo Budžet Općine za narednu godinu koji iznosi 28.242.423,89 KM.

Usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Trnovo za 2019. godinu kojom se uređuju struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka budžeta, njegovo izvršenje, prioriteti plaćanja i finansijsko izvještavanje. Izdvojit ćemo da kada je riječ o planiranim izdacima za bruto plaće i naknade izdvaja se 7% usvojenog Budžeta.

Općinski načelnik kazao je kako je Budžet Općine razvojni i socijalni, te da će za kapitalne projekte biti utrošeno 88% Budžeta Općine, što se odnosi na projekte: izgradnje poslovno-sportskog centra, projekte vodosnadbijevanja, izgradnje prečistača, kanalizacije, završetak izgradnje podzemne garaže na Bjelašnici, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, sanaciju i asfaltiranje saobraćajnica i drugih za zajednicu bitnih komunalnih projekata.

Sve ostale tačke dnevnog reda 16. sjednice Općinskog vijeća su usvojene, uz prisustvo svih vijećnika Općinskog vijeća Trnovo.

Dnevni red 16. sjednice

[tie_slideshow]

[tie_slide] IMG_6762 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6756 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6760 [/tie_slide]

[tie_slide] IMG_6751 [/tie_slide]

[/tie_slideshow]